Criteria

Er is een commissie Goede Doelen opgericht waarin Pierre Gubbels (Medireva), Steph Feijen (Vebego) en Etienne Korff (Rabobank Centraal ZL) zitting nemen. Met input van sponsoren zullen zij het bestuur meerdere mogelijke goede doelen voorleggen. Er wordt uitgesproken dat, in tegenstelling tot bij de Preuvenetour, er gekozen wordt voor circa 4 goede doelen. Het streven is om eind juli de goede doelen bekend te maken. Tips zijn welkom en kunnen gestuurd worden naar:

 

Aan welke criteria moet een goed doel voldoen?

  • Regionaal karakter
  • Bij voorkeur sportgebonden
  • Daar waar mogelijk een tastbaar doel
  • Goed doel gerund door vrijwilligers, dus geen professionele organisatie
  • Er wordt van het goede doel geen tegenprestatie richting Chasse Patate verwacht
  • De diverse doelen moeten een mix in het maatschappelijk gebeuren zijn, dus bijvoorbeeld iets voor een lokale wielerclub, aanschaf sportmateriaal voor de jeugd en een sporter op weg helpen naar de Paralympics of Translympics

 

Namens het bestuur van Stichting Chasse Patate