Reglementen

Algemene informatie en reglementen

 1. Chasse Patate – Chasse Patate is een eendaagse charitatieve wielertoertocht die wordt georganiseerd onder auspiciën van de Stichting Chasse Patate. 22 teams zullen aan de wielertocht deelnemen, waarbij elk team bestaat uit vijf renners, derhalve in totaal 110 deelnemers. De totale afstand van de wielertocht bedraagt 100 kilometer. Start en finish zijn bij Kasteel Vaalsbroek. Ter ravitaillering worden in de route drie stops van ca. 45 minuten ingelast.
 1. Was- en kleedgelegenheid – Verkleed- en wasgelegenheid bevindt zich voor vertrek bij Kasteel Vaalsbroek. Uw persoonlijke eigendommen kunt u op de locatie achterlaten. Bij terugkomst kunt u gebruik maken van de douche van de hotelkamer. U deelt de kamer met andere deelnemers. U dient de kamer vóór 19.15 uur schoon achter te laten en de afval in de hiervoor bestemde afvalemmers te deponeren.
 1. Toegangscontrole – De coureurs en gasten van de teamsponsoren alsook de gasten van de overige sponsoren ontvangen voor de ingang van Kasteel Vaalsbroek een accreditatiekaart. Alleen met een accreditatiekaart is het mogelijk om op de stopplaatsen gebruik te maken van de door de restaurateurs beschikbaar gestelde hapjes en drankjes. Er is dus toegangscontrole!
 1. Start – De deelnemers dienen zich 15 minuten voor de start vanaf Kasteel Vaalsbroek op te stellen op aanwijzing van de microfonist. De officiële start vindt plaats om exact 10:00 uur. De deelnemers zijn verplicht bij vertrek van iedere stopplaats tenminste 5 minuten voor de start aanwezig te zijn op de door de microfonist aangegeven plaats.
 1. Racefietsen en valhelm – Het dragen van een valhelm en rugnummer tijdens de wielertocht zijn verplicht. De deelnemers dienen te beschikken over degelijke racefietsen. Deelname op mountainbikes is niet toegestaan. Na het tekenen van de presentielijst zullen afgevaardigden van de organisatie de fietsen technisch keuren en na goedkeuring voorzien van een label. Tevens dienen de renners dan hun helm te tonen. De deelnemer(s) die niet aan de eisen voldoen worden uitgesloten van deelname.
 1. Presentatie – Het tekenen van de presentielijst en het voorstellen van de renners door Jo van Deurse vindt plaats op het podium bij Kasteel Vaalsbroek vanaf 9.00uur. Alle (actieve) deelnemers (coureurs) aan Chasse Patate zijn ermee bekend dat de organisatie, althans de Stichting Chasse Patate, al het mogelijke heeft gedaan om de veiligheid van bedoelde deelnemers te waarborgen. Middels ondertekening van de “intekenlijst” verklaart de actieve deelnemer onvoorwaardelijk en onherroepelijk dat hij/zij deelneemt op eigen risico en garandeert dat hij/zij de Stichting Chasse Patate, bij welke calamiteit dan ook, hiervoor niet aansprakelijk te stellen onder welke naam of titel dan ook. De organisatie, de Stichting Chasse Patate, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor ongevallen van of schade aan materiaal van deelnemers of derden vóór, tijdens of nà de wielertocht. Deelname geschiedt dus op eigen risico.
 1. Verkeersregels – Op punten die gevaar kunnen opleveren worden door de organisatie verkeersregelaars van Euro Motard Service geplaatst. De deelnemers dienen op deze punten de uiterste voorzichtigheid te betrachten en de aanwijzingen van de motards op te volgen. Behoudens door de organisatie anders aangegeven dienen alle deelnemers en de volgers van de karavaan zich te houden aan de normale verkeersregels en aan de rechterzijde van de weg te blijven rijden. Als aanvulling op de verkeersregels is het voor volgauto’s verplicht te rijden met gedimd groot licht.
 1. Aanwijzingen/alcohol – De deelnemers zijn verplicht alle aanwijzingen van koersdirecteur en door de organisatie aangestelde medewerkers en verkeersregelaars op te volgen. Het passeren van de voorrijwagen en het nuttigen van alcohol op de stopplaatsen zullen door de organisatie niet worden getolereerd. Uitsluiting van verdere deelname is het gevolg. Het is chauffeurs verboden om op de stopplaatsen alcoholhoudende dranken te nuttigen. Ook het overdragen van de auto door de chauffeur aan anderen is niet toegestaan. In beide gevallen neemt jury of organisatie de sleutels van de auto in beslag. Alle chauffeurs worden geacht op de hoogte te zijn van de te volgen route en van de reglementen en bepalingen van de organisatie.
 1. Wagenpark/Volgauto’s – Dit jaar zal het wagenpark beschikbaar gesteld worden door Keram Maastricht en Juryauto.nl. De auto’s worden ingezet als jury- en gastenauto.
 1. Indeling auto’s – De organisatie heeft een roulatiesysteem voor de gasten per auto bedacht. Iedere sponsor krijgt de gelegenheid om enkele gasten te laten plaatsnemen in een auto. Op de dag zelf zullen wij u hier verder over inlichten.
 1. Parkeren/volgorde volgers – De chauffeurs van de volgwagens plaatsen hun voertuigen bij aankomst bij Kasteel Vaalsbroek en de daarop volgende stopplaatsen conform aanwijzingen van de organisatie. Alle deelnemende voertuigen zijn voorzien van een volgnummer. Tijdens de wielertocht dienen de chauffeurs, behoudens door de organisatie anders aangegeven, deze volgorde aan te houden. Het meerijden van voertuigen die niet van tevoren bij de organisatie zijn aangemeld is niet toegestaan.
 1. Touringcars – Voor de sponsoren en (hun) gasten zijn touringcars door Het Zuiden beschikbaar gesteld. Alle gasten dienen zich voor de start vanaf Kasteel Vaalsbroek en iedere stopplaats tenminste 10 minuten voor de start te melden bij de touringcars.
 1. Materiaalwagen – Tijdens de wielertocht zal een materiaalwagen met reservemateriaal meerijden. De deelnemers die reservemateriaal hebben ontvangen, dienen er zorg voor te dragen dat dit materiaal direct na afloop wordt ingeleverd bij de betreffende materiaalwagen.
 1. Medische begeleiding – De Medische begeleiding is in handen van Stichting MOS. Zij zullen tijdens de gehele wielertocht de karavaan begeleiden.
 1. Massage – Voor de renners wordt op iedere stopplaats de mogelijkheid geboden zich te laten masseren.
 1. Achterstand – Indien een deelnemer, om welke reden dan ook, een aanzienlijke achterstand oploopt ten opzichte van het peloton beslist de organisatie dat de desbetreffende deelnemer af moet stappen en tot aan de eerstvolgende stopplaats dient plaats te nemen in de bezemwagen.
 1. Organisatie beslist – Alle deelnemers, teamcaptains en volgers worden geacht op de hoogte te zijn van de route en van deze reglementen en bepalingen. In alle gevallen waarin het reglement niet voorziet, beslist de organisatie.